Muzikaal handschrift

 

Een ruim vierhonderd jaar oud handschrift, samengebonden met twee gedrukte werken: staalkaart van katholieke gezangen uit Amsterdam in de zeventiende eeuw. De gedrukte delen bevatten psalmen en hymnen, een dodenofficie (1609, drukker onbekend), en een begrafenisliturgie (1589, gedrukt door de weduwe van Plantijn). Dan volgen 144 handgeschreven folia, een omvangrijke toevoeging uit het begin van de zeventiende eeuw. Hierin staat een breed scala aan gregoriaanse gezangen en geestelijke liederen. Kerstliedjes nemen een belangrijke plaats in, zoals het sfeervolle middeleeuwse lied O suijver maecht van Israel (te beluisteren in een hedendaagse versie door Herman van Veen [link: https://youtu.be/j8TrkAfnNME])

Dit boek met gezangen is afkomstig uit een van de huiskerken uit de begintijd van de Republiek. Tot het eind van de 19e eeuw werd het bewaard in de priesterbibliotheek van het begijnhof in Amsterdam. Na omzwervingen kwam het terecht in de bibliotheek van de redemptoristen in het Neboklooster, Nijmegen. Rond 1975 is die bibliotheek ondergebracht in de Bijzondere Collecties van de UB.

Op 30 november 2019 werden de gezangen voor het eerst in vierhonderd jaar weer ten gehore gebracht. Ze klonken in de Nijmeegse Valkhofkapel, gezongen door het Trigon Ensemble onder leiding van Margot Kalse. Ulrike Hascher-Burger verzorgde een inleiding bij dit bijzondere concert. [link: https://youtu.be/Tle7YnR3tmI]