Diergaarde

 

Diergaarde voor de jeugd, een boekje voor kinderen uit 1801, presenteert vijftig dieren uit de hele wereld. Kleine plaatjes – ‘hoewel kleyn […] zeer nauwkeurig’, aldus een bespreking uit 1802 – met de naam van het dier in drie talen: Nederlands, Frans en Duits, gevolgd door een korte beschrijving, eveneens in die drie talen. Het werk is ingedeeld naar werelddelen, steeds voorafgegaan door een kaart.  Diergaarde ontsproot aan het brein van Louis-François Jauffret, een Franse schrijver en pedagoog die leefde van 1790 tot 1840. Hij schreef verscheidene boeken voor kinderen, een doelgroep die in de achttiende eeuw steeds serieuzer werd genomen. De recensent uit 1802 prijst Diergaarde aan als een boekje waaruit veel te leren is over de werelddelen en de dieren die er leven, en dat bovendien van nut is voor wie de vreemde talen wil oefenen. En al is het bedoeld voor de jeugd, het is ook nuttig ‘voor lieden van meerder jaren’.