Een vrouwenboek: gebedenboek uit het klooster Maagdendries

Een schatkist vol gebeden, zo kan het vijfhonderd jaar oude boek uit het Maastrichtse klooster Maagdendries wel getypeerd worden. De bijna duizend bladzijden bevatten allerlei teksten voor het dagelijkse gebed van vrome nonnen die hun leven tussen de muren van het klooster doorbrachten. Dit prachtig bewaarde boek – zelfs de boekband is nog gaaf – is rond 1500 geschreven en voorzien van een mooie band waarop de heilige Servaas staat afgebeeld, de patroonheilige van Maastricht. Er zijn meer aanwijzingen die ons dicht brengen bij de zusters voor wie dit boek bedoeld was. Ergens halverwege vraagt de kopiist, dat is degene die het boek overschreef, om voor haar een Ave Maria te bidden. Aan het einde van het boek staat de naam van een van de zusters die het vermoedelijk jaren in gebruik heeft gehad: Catharina Bonen. Zij was procuratrix van het klooster Maagdendries, degene die verantwoordelijk zijn voor de zakelijke leiding en de financiële zaken. De Radboud universiteit heeft dit gebedenboek eind 2020 kunnen verwerven. Het is een prachtige aanvulling op de toch al rijke collectie.