China

Jezuïeten in China: het sensitieve verslag van Louis Le Comte over een machtig keizerrijk

In 1687 stuurt Lodewijk XIV vijf Franse Jezuïeten op missie naar China. Zetreden daarmee in de voetsporen van de vele Jezuïeten die hun voorgingen. Velen zouden nog volgen. Louis Le Comte (1655-1728) zorgde voor de verslaglegging van de reis. In Beschryvinge van het machtige keyserryk China verhaalt hij in acht brieven uitgebreid over het land: landschappen, gebouwen, flora en fauna, en zeker ook de taal en gebruiken van de Chinezen krijgen volop aandacht. Het tweede deel van zijn werk, in zes brieven, gaat grotendeels over de lokale godsdienst en de bekering van de bevolking tot het christendom. De Nederlandse versie bevat nog een extra brief van de Vlaamse Jezuïet Ferdinand Verbiest (1623-1688), over een reis die de ‘Keyser van China in ’t jaar 1683 in het West Tartarien gedaan heeft’.

Louis Le Comte wist heel goed dat je bij het beschrijven van een andere cultuur voorzichtig moest zijn. In zijn voorrede wijst hij erop dat woorden en vergelijkingen uit de eigen taal eigenlijk niet geschikt zijn om een andere cultuur te beschrijven. Die sensitiviteit voor culturele verschillen is op zijn zachts gezegd zeker niet altijd de standaard.