Japan

Met respect en scherpzinnigheid: Isaac Titsingh over de Japanse cultuur

Huwelijksgeschenken, rituele zelfdoding en poëzie; Nederlandse chirurg en diplomaat Isaac Titsingh neemt ons in Bijzonderheden over Japan mee naar het land dat nog vaak onze verbazing wekt. Tijdens zijn verblijf in Japan als VOC-bestuurder raakte hij verknocht aan het land en haar bijzondere gebruiken. Met overgave dompelde hij zich onder in de Japanse cultuur. Titsingh bekeek de Japanners niet door een typisch westerse bril, maar had respect voor de Japanse gebruiken. Daarom werd hij gerespecteerd door de bevolking en verwierf hij allerhande privileges. Zo kreeg hij dezelfde status als een daimyo, een Japanse krijgsheer.

Toen Titsingh in Japan verbleef waren de grenzen vrijwel gesloten. Kort na de bloedige eenmaking rond 1600 gingen de grenzen voor zo’n 200 jaar dicht. Niemand kwam er zonder toestemming in of uit, op straffe van de dood, vooral uit angst voor christelijke tradities. Japan bleek echter niet volledig geïsoleerd. Op het kunstmatige eiland Dejima in de baai van Nagasaki konden de Nederlanders zich vestigen om de handel voort te zetten. Van 1778 tot 1784 was Isaac Titsingh hier opperbevelhebber van de VOC.