West en Oostindien

West en Oost in één band: over de reizen van Joan Nieuhof naar Brazilië en Oost-Indië

Hij werd op 22 juli 1618 geboren in Uelsen, in het graafschap Bentheim. Zijn vader kwam uit Zwolle, zijn moeder uit Bentheim. Al jong trokken onbekende en verre werelden hem aan. Hij vertrok uit Uelsen naar Amsterdam en in 1640 maakte hij zijn eerste grote reis die naar Brazilië voerde. De rest van zijn leven bracht hij door in Amerika en het Verre Oosten, en maar af en toe kwam hij terug naar de Republiek. Tijdens zijn negenjarige reis naar Brazilië, op een expeditie van de West-Indische Compagnie, verkende hij tal van regio’s, beschreef hij flora en fauna, verhaalde hij over de mensen die hij er trof. Hij deed verslag in zijn Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en lant- reize.

De reizen in de laatste jaren van zijn leven brachten hem naar Oost-Indië: hij woonde vanaf 1667 in Batavia en verkende de kolonie. Zijn uitvoerige aantekeningen nam hij mee naar Amsterdam toen hij er in 1671 kort terugkeerde. Kort daarna vertrok hij opnieuw naar Batavia. Aangekomen bij Madagaskar ging Joan aan land om er water in te slaan. Hij keerde niet terug bij het schip en drie dagen later besloot de schipper verder te reizen.

Het verslag van zijn jaren in Brazilië en van zijn verkenningen vanuit Batavia werden postuum uitgegeven door zijn broer Hendrik. Ze verschenen in 1682 onder de titel Joan Nieuhofs gedenkwaerdige zee en lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oostindien.