Westersche Indien

Door de ogen van de missionaris: een exploratie van West-Indië in woord en beeld

Geïnspireerd en gedreven door het katholieke geloof reizen missionarissen al eeuwenlang als culturele intermediairs de aardbol rond. Grote delen hiervan brachten zij ook letterlijk in kaart. De Historie naturael beschrijft de ‘Nieuwe Werelt’, en dan vooral Zuid Amerika. Het is geschreven door de jezuïet José de Acosta (1539-1600), uit Salamanca. Zijn werk, geschreven in het Spaans, is al snel vertaald in het Nederlands door de Enkhuizenaar Jan Huygen van Linschoten (1563-1611). Hij maakte zelf verre reizen, publiceerde daarover, en stond in nauw contact met de religieuze orde van de Jezuïeten. In 1569 kreeg pater José de Acosta van zijn superieuren de opdracht om naar Peru te gaan. Hij overleefde de risicovolle tocht en verbleef er vijftien jaar. In zijn boek over West-Indië voert hij de lezer mee naar de flora en de fauna van dit gebied en naar de conventies en de gebruiken van ‘de ander’. Gezien zijn katholieke achtergrond hoeft het niet te verbazen dat vormen van ‘Afgoderije’ daarbij prominent de aandacht krijgen. Zijn beschrijving van mensenoffers – ‘grouwelijcke Sacrificien der Menschen’ – intrigeert nog steeds.