Horarium

In kloosters wordt op vaste uren gebeden. In de late middeleeuwen volgen ook leken die een vroom leven willen leiden dit model. Het getijdenboek is daarvoor het ideale middel. Er staan verschillende teksten in die de uren van het kloostergebed volgen. Ze heten de canonieke uren: metten, lauden, priem, terts, sext, none, vesper en completen. De kostbaarste gebedenboeken zijn voorzien van rijke decoratie. Zo bevat dit boekje uit Vlaanderen kleurige miniaturen en versierde randen. Een goed voorbeeld hiervan is het begin van de Mariagetijden, een onderdeel dat vaak voorin een getijdenboek staat. Het wordt voorafgegaan door een afbeelding van de annunciatie: de engel die Maria laat weten dat ze zwanger is.