Vita Salvatoris

Vita Salvatoris, Het Leven van de Verlosser, is de titel van dit Duitse boekje van rond 1500. In dertig pentekeningen, op stevig perkament, zien we de schepping, het leven van Jezus en het Laatste Oordeel. Door met aandacht naar de voorstellingen te kijken, kun je mediteren over de weg naar verlossing. Oorspronkelijk ging het vermoedelijk om een verzameling van losse afbeeldingen. Pas later zijn de bladen samengebonden. Gaandeweg is de volgorde door elkaar geraakt: het boekje begint nu met de Hemelvaart van Christus, terwijl de afbeelding met zijn geboorte pas daarna volgt. De laatste pentekening is de bijzonderste. Het is een zelfportret van de maker van de tekeningen. Zijn naam kennen we jammer genoeg niet. Maar onder het portret staat een aansporing om te bidden voor deze onwaardige broeder: ‘sis memor indigno pro fratre orare benigno.’ Misschien moeten we een kaarsje voor hem opsteken. Hij heeft ons immers een aandoenlijk mooi boekje bezorgd!